WebIGS Iş Güvenligi Takip Sistemi

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

İş Güvenliği uzmanının görevleri

1. İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak,

 

 

2. Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,

3. Çalışma ortamının gözetimini yapmak, iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek,

4. İş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

5. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak,

6. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu iş yeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,

7. İş yeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

8. İş yeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak,

9. İş yeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek,

10. Gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,

11. İş yerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak,

12. Görevi gereği iş yerinin bütün bölümlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,

13. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve iş yerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak,

14. İş güvenliği uzmanı, bu İç Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgilerini gizli tutmak,

15. İş güvenliği uzmanı, iş yerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve iş yeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular bölümünü yararlı buldunuz mu?
 

Duyurular

2012 yılında ilk çıktığından beri WebİGS'nin visyonun parçası ve çekirdek modüllerinden birisi olan Kalite Yönetimi artık bakanlığın yeni OSGB yönetmeliğinde şartlardan biri...

Bu düzenlemeye göre WebİGS kullanmayan, başka yazılım kullanan OSGB'ler kendilerine yeniden kalite yönetimi içeren bir yazılım arayışına geçmek zorunda kalabilirler...

WebİGS içinde oldukça kapsamlı yönetilen kalite çalışmaları hem dijital ortamda daha etkin bir çalışma ortamı sunuyor hemde OSGBlerin dokümantasyon yükünü azaltıyor...