WebIGS Iş Güvenligi Takip Sistemi

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

OSGB-360 Nedir?

 

OSGB-360, WebIGS v2'nin tasarımına kılavuz olarak oluşturulan ve OSGB'lerin "iş yönetimi" ne yardımcı olmayı amaçlayan metoloji ve mantık çerçevesine verdiğimiz isimdir.

Eğer İş güvenliği, İş Sağlığı ve OSGB kapsamında yapılan tüm işleri bir "Yönetim" çatısı altında toplarsanız, Uzmanların ve OSGB'lerin özellikle sorumlu oldukları işler dışında "satış, pazarlama, kalite" gibi pek çok yan sürece ihtiyaç duydukları ve hatta mecbur oldukları görülür.

OSGB-360 hedef olarak WebIGS v2 için de tüm bu süreçleri birleştirerek "tek" ve "entegre" bir yapıda bu gerekliliklere cevap oluşturacak sistemi oluşturmaktadır. Kavramsal olarak OSGB-360 yalnızca bir yazılım değil; otomasyon sistemi,  iş takip süreçleri, kalite sistemi ve diğer destek araçları ile entegre bir Yönetim yapısıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonucu hergün birçok OSGB kurulmakta ve bu alanda çalışmak üzere 10binlerce uzman bu iş alanına katılmakta ve önümüzdeki yıllarda daha da katılacaklar.

OSGBlerin Temel Zorluk ve Riskleri Neler?

Kağıt üzerinde oldukça karlı görünen İş Güvenlik ve İş Sağlığı alanında tabiki bu OSGB ve Uzmanlar içinde yeni zorluklar ve riskler oluşmaktadır. Bu zorluk ve riskler kısaca şunlar:

 • OSGB'lerin ve uzmanların günden güne artışıyla piyasa rekabetinin artmaya başlaması...
 • Yapılan işin doğası sebebiyle kanun karşısında sorumlulukların olması ve bunun için kayıtların düzgün ve muntazam takip edilmesi gereği...
 • İşin doğası sebebiyle dokümantasyon hazırlama ve takip yükünün fazla olması; bunun sonucunda  Satış ve Müşteri odaklı aktivitelere yeterince zaman ayrılamaması...
 • İşin doğası sebebiyle "kağıt" üzerinde biriken verilerin doğru şekilde veya hiç analiz edilememesi; verilerin doğru karar veya yönlendirme için kullanılamaması...
 • Uzman Personel sirkülasyonunun fazla olduğu bir sektör olması sebebiyle sürekli değişebilecek ekip üyelerine ait müşteri ve yasal kayıtları doğru ve etkin takip edebilme zorluğu...
 • Uzman Personel sirkülasyonunun fazlalığı sebebiyle OSGB içindeki Yönetim Sisteminin (ve ona bağlı metod ve uygulamaların) yeni  Uzmanlara aktarılması; yeni Uzmanların yaptıkları işlerin Yönetim standartlarına uygunluğunun etkin bir şekilde takip edebilmesinin zorluğu...
 • İçine hızla girilen İş Sağlığı ve Güvenliği iş alanında Müşteri Portföyü oluşturma çabaları sebebiyle kurumsal yapılaşma için fazla zaman ayrılamaması...
 • Piyasa rekabetinin artmasıyla kazanç oranlarının düşmeye başlamasıyla  OSGB ve Uzmanların etkinliklerini arttırmak için kurumsal altyapılarını güçlendirmeye çalışmaları ciddi anlamda altyapı değişikliğinin ve uyum çalışmaları için zamana ihtiyaç duyması...
 • Piyasa rekabetinin artmasıyla özellikle kurumsal Müşterilerin, kurumsallaşmış OSGBleri ve Uzmanları tercih etmeye başlaması..
 • OSGB'lerin "kağıt üzerinde" görünen karlılığının sağlanabilmesi için operasyonel takip süreçlerinin mümkün oranda genişletilerek "sistem" üzerinden otomatikleştirilmesi;  Müşteri takibi ve satış süreçlerinin geniş ve etkin bir yapıda sistemleştirilmesi, yani bir Müşteri ve Satış Yönetimi (CRM) ortamı oluşturumlası...
 • Özellikle bir OSGB'nin  İş Sağlığı ve Güvenliği alanının dışında  Müşteri ve Teklif Yönetimi (CRM), Doküman Yönetimi, Kalite yönetimi, İşEmri Takibi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satış Satın Alma, Stok  ve  Muhasebe gibi farklı yazılımların hepsine birden ihtiyaç duyması veya ileride duyacak olması, OSGB'ye yönetim sistemi olarak seçilecek yazılımların oldukça geniş kapsamlı olmalarını gerektirmekte...
 • Yukarıdaki tüm süreçleri kapsayacak entegre bir yazılım geliştimek kolay değildir; ciddi miktarda bilgi birikimi ve bir kaç yıllık çalışmayı gerektirir. Bu sebeple OSGB'nin kendi başına geliştirdiği yazılımlar sanılanın ötesinde maliyetli ve risklidir...

 

OSGB-360 Neden Önemli?

Yönetimsel olarak yukarıda kısaca özetlediğimiz sorunlara baktığımızda yukarıdaki tüm süreç ve riskleri kapyacak bir entegre yönetim sisteminin OSGB'nin geleceği için kritik olduğunu görmek hiçde zor değil.

OSGB-360'ın önemi de işte burada devreye girmektedir. OSGB'niz büyürken ve sizler hem yapmanız gereken işlerle hemde müşteri portföyünüzü oluşturmaya çalışırken bu kadar geniş ve farklı süreçlerin hepsini birden oluşturmanız; onları entegre bir sistem haline getirmeniz oldukça zordur.

Zaman içinde  yapacağınız deneme yanılmalar veya girişimlerde,  ozamana kadar oluşturduğunuz ve artık işinizin belkemiği haline gelmiş (doğru veya yanlış) alışkanlıklarınız ve altyapınızla çakışabilecek; yani OSGB'nizin hızla değişerek gelişmesini büyük ölçüde engelleyecektir.

Bu sebeple yeni kurulan OSGB bir an önce  tüm süreçlerini 360 derece kapsayacak alt yapıyı oluşturmaları ve  uyum sürecini işin başında tamamlamaları onların gelecekte daha etkin çalışmaları anlamına gelecektir. Kısaca OSGB-360'ın faydası size bugünden daha çok yarınlarda görünecektir.

OSGB-360

OCCONS Danışmanlık olarak geliştirdiğimiz OSGB-360 yapısı ve buna göre geliştirdiğimiz WebİGS yazılımı, OSGBniz ve çalışanlarınız için gerekli tüm kurumsal süreçleri bir arada sunmaktadır:

 • İş Güvenliği,
 • İş Sağlığı,
 • Müşteri ve Satış Yönetimi,
  • CRM altyapısı
  • B2B altyapısı
 • Teklif ve Sözleşme,
 • Doküman Yönetimi,
 • Kalite yönetimi,
 • İş (Proje) Planlama,
 • İşEmri Takibi,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Satın Alma,
 • Stok
 • Cari Muhasebe
 • Veri Analizi

Yukarıdaki başlıklardan da kolayca anlaşılabileceği gibi OSGB'ler aslında kapsam olarak çok geniş bir iş alanını kapsayan işletmelerdir. Bu sebeple özellikle OSGBlerin ihtiyaç duydukları  "Bilgi Yönetimi"ni ilk günden sağlamak yapılaşmaları ve gelecekleri için kritiktir.

Kısaca üzerinden durduğumuz tüm bu geniş ihtiyaçları sebebiyle WebİGS sadece bir "kayıt girme" yazılımı olarak değil; "entegre bir OSGB Yönetim Sistemi" olarak tasarlandı ve geliştirildi.

OSGB-360 süreçleri hakkında karşılıklı tartışma için oluşturduğumuz Facebook sayfamıza üye olmayı unutmayın..

 

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular bölümünü yararlı buldunuz mu?