WebIGS Iş Güvenligi Takip Sistemi

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kapalı alanlardaki çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği


Sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış olan ve girişleri ve çıkışları kısıtlı olan alanlar, kapalı alanlar olarak nitelendirilmektedir. Giriş izni gerektiren kapalı alanlar terimi ise; tehlikeli ya da tehlike oluşma ihtimali olan, ortama giren bir kişiyi yutma tehlikesine sahip bir malzeme ihtiva eden, içeri doğru kapanan kapılar veya aşağı eğimli olan duvarlar ya da içeriye giren bir kişinin boğulmasına ya da içeride kapalı kalmasına neden olabilecek daha küçük bir alana daralan duvarlar, korumasız makineler, açıkta duran kablolar, sıcaklık stresi gibi bilinen sağlık ve güvenlik tehlikelerini taşıyan alanlar gibi özelliklerin bir ya da birkaçına sahip olan alanları kapsamaktadır.

 

Kapalı alanlara:

 • Depolama tankları,
 • Tankerler,
 • Kazanlar,
 • Basınçlı kaplar,
 • Silolar ve dişer kompartımanlı tanklar,
 • Derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar,
 • Boru hatları,
 • Kanalizasyon tesisleri,
 • Kuyular,
 • Kanallar ve benzeri yapılar,
 • Kargo tankları,
 • Küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordası boşlukları,
 • Petrol tankları,
 • Atık tankları,

örnek verilebilir.

Güvenlik Sistemlerinin Oluşturulması

Eğer kapalı alana girişten kaçınılamıyorsa, kapalı alan içinde çalışmak için güvenli bir sisteme sahip olunduğundan emin olunmalıdır. Kapalı alandaki mevcut tehlikelerin belirlenmesi için risk değerlendirmesi yapılmalı, yapılan risk değerlendirmesine göre kapalı alanın yapısına, ilgili risklere ve işe bağlı olarak gerekli önlemler alınmalıdır. Alınan önlemlerin de dahil olduğu güvenli bir çalışma sistemi oluşturulmalı, geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Güvenli bir çalışma sisteminin içinde asgari şu başlıklar yer almalıdır:

 • Süpervizör atanması,
 • Kişilerin çalışmaya uygunluğu,
 • İzolasyon,
 • Kapalı alana girmeden önce temizlik,
 • Giriş bölgesinin boyutunun kontrolü,
 • Havalandırmanın sağlanması,
 • Kapalı alanda gerekli ölçümlerin yapılması,
 • Özel ekipmanlar ve ışıklandırma,
 • Solunum aparatı,
 • Acil durum planları,
 • Kurtarma tertibatı,
 • Alarmın kontrolü,
 • Çalışma izni,
 • Kişisel Koruyucu Donanım (KKD),
 • Çalışanların eğitimi.

www.isgum.gov.tr

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular bölümünü yararlı buldunuz mu?